eBook แจกฟรี Embedded Android Development

January 16, 2017 chaichon 0

หาหนังสือเกี่ยวกับ Embedded ไปเจอ หนังสือ Embedded Android Development  ของ ผศ. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ เลยเอามาแจกต่อครับ (ของดีแบ่งกันอ่าน) 55+ Embedded Android Development สู่เส้นทางนักพัฒนา (PDF) หนังสือเล่มนี้มุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ให้เริ่มเดินด้วยตนเองได้หรือเพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่จุดเริ่มซึ่งจำเป็นมาก นักพัฒนาเปรียบดังนกน้อยที่เริ่มหัดบิน นกทุกตัวมีวิญญาณที่จะบินขอเพียงให้มีโอกาสได้เริ่มบิน ผู้เขียน ผศ. วิรุฬห์ […]