การกำหนด URL Patterns บน Django

June 17, 2017 chaichon 0

หลังจากติดตั้ง Django บน IIS  ต่อไปก็กำหนด routes ให้กับ django project ของเรา 1 สร้าง views.py สร้าง function hello ดังนี้ 2 ไฟล์ urls.py import function hello เข้าไปใช้งาน  และกำหนด url […]

ตั้งค่า Django บน IIS

June 14, 2017 chaichon 0

ช่วงนี้มี project ต้องใช้ python  (ใช้ TensorFlow สร้าง model เรียกใช้งาน model ผ่าน backend ที่เป็น python  ใช้ web input ข้อมูลสำหรับ train model ใหม่อีก) solution หลายๆ อย่างเลยลงตัวที่ python […]