แจกคำสั่ง SQL ข้อมูลรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส อปท.)

April 2, 2017 chaichon 0

ได้มีโอกาสทำ project ที่ต้องใช้ข้อมูลรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส อปท.)  อย่างแรกเลยที่มองหาคือ มีคนทำ sql ไว้ให้ใช้หรือยัง ? (ที่จริงหน่วยงานเจ้าของข้อมูลน่าจะทำ sql ไว้ให้ใช้ด้วย 55+) แต่ไม่เป็นไรครับ อย่างน้อยก็ยังมีการแจก Excel ไฟล์จากเว็บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถโหลดได้ที่  www.dla.go.th/work/IDlocal.xls ที่จริงนำเข้าเลยก็ได้ครับ แต่ของผมติดปัญหาตัวอักษรภาษาไทย นำเข้าแล้วเป็น ??????  ผมใช้  […]