ติดตั้ง Lumen สำหรับสร้าง REST API

Lumen คืออะไร (The stunningly fast micro-framework by Laravel.)

micro-framework จากค่าย laravel นั่นเองครับ ในกรณีของผมไม่ได้ใช้ laravel ทั้งหมด แต่ใช้ทำเป็นส่วน backend  api สำหรับทำ Mobile App ครับ https://lumen.laravel.com/

 

ติดตั้ง Lumen

ต้องผ่าน composer นะครับ ใครยังไม่ติดตั้ง composer ไปทางนี้ก่อนครับ  => https://getcomposer.org/

 

 

พิมพ์   lumen -V  (ถ้าแสดง version ออกมาก็แสดงว่าผ่านครับ)

ถ้าไม่แสดงต้องไป set path เพิ่ม ครับ (ขอยกตัวอย่างแค่เครื่อง mac นะครับ)

ใช้ nano เปิดไฟล์ .bash_profile  เพื่อเพิ่มเข้าไปดังนี้ครับ

 

export PATH=”~/.composer/vendor/bin:$PATH”

สร้าง Lumen Project

lumen new ชื่อโปรเจ็ค

 

run  server ครับ

 

สร้าง route ง่ายๆ เพื่อทดสอบ

GET         /cranes         สำหรับดึงข้อมูล บ.เครนทั้งหมด

 

สร้างเสร็จก็ลองเรียกใช้งานดูนะครับ ถ้าได้แบบนี้ก็แสดงว่าพร้อมสำหรับตอนต่อไปครับ

 

^^