node json web token

เมื่อเข้าสู่ยุคของท่านผู้นำ (javascript) และ api base การเก็บ session ก็กลายเป็นปัญหา เพราะถ้า server หลายๆ ตัว ก็จะเป็นปัญหามากมายในการจัดการกับ session เหล่านั้น พระเอกของยุคก็เกิดขึ้น  json web token  ดูตามนี้ได้ครับ
https://github.com/auth0/node-jsonwebtoken  มาเริ่มเลยนะครับ

1. Install

2. สร้าง Authen

payload คือข้อมูลที่จะส่งไปยัง client ต้องเป็น json  เช่น

getToken เมื่อ check user ผ่าน ก็ส่ง payload มาเพื่อสร้าง token ต่อไป

checkToken ตรวจสอบดูว่า token ถูกต้องไหม ถ้าถูกก็จะเก็บ decode ไว้ใช้งานต่อไป