แนะนำแหล่งโหลด ebook ฟรี

1. Programming Notes for Professionals books

  ฟรีตลอด
=> http://goalkicker.com/

 

2. Packtpub Free Learning

 แจกฟรีวันละเล่ม แต่มีเล่มอื่นๆ ที่ฟรีตลอด
=>https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning

3. jsbooks : free JavaScript resource

 

4. 60+ Free Books on Big Data, Data Science, Data Mining, Machine Learning, Python, R, and more

=> https://www.kdnuggets.com/2015/09/free-data-science-books.html

 

5.หนังสือธรรมะแจกฟรี

=> http://www.bia.or.th/ebook/index.php?floor=1