ตรวจสอบเครื่องที่เปิด web เป็นมือถือจริงๆ โดยใช้ mobile-detect.js

May 12, 2017 chaichon 0

มีโจทย์คือ เว็บเราอยาก ทำปุ่มโทรออกจากเว็บ โดยให้ show ปุ่มเฉพาะเปิดเว็บจากบนมือถือจริงๆ เท่านั้น ผมใช้  mobile-detect.js ในการตรวจสอบว่าเป็น mobile จริง ถึงจะ show ปุ่มโทรออก install เพิ่ม  Script ลงในไฟล์ที่ต้องการ

  การใช้งาน

  อ่านเพิ่ม   Doc […]