กำหนด HTML Meta Tags ด้วย Angular

April 19, 2018 chaichon 0

***Angular Meta service ใช้ได้ตั้งแต่ Angular 4+ เป็นต้นไป updateTag ใช้สำหรับ update tag เดิม (ไล่มาจาก HomeComponet || component แรกที่ถูกเรียก)

  addTags ถ้าอยากเพิ่ม mata เข้าไปใหม่

  […]

angular สร้าง Directive OnlyNumber input text รับเฉพาะเป็นตัวเลข

January 18, 2018 chaichon 0

อยากทำให้ input text รับเฉพาะค่าที่เป็นตัวเลข ทำยังไง 1. สร้าง Directive ขึ้นมาครับ ng generate directive OnlyNumber  –module=’app.module.shared.ts’ app.module.shared.ts   คือไฟล์ที่จะ add declarations ให้อัติโนมัติ เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ only-number.directive.ts ขึ้นมา

  2. เรียกใช้งาน

  […]

angular สร้าง pipe แสดง Time Ago ภาษาไทย

January 13, 2018 chaichon 1

ถ้าใช้ angular แล้วกำลังมองหา pipe สำหรับ time ago ภาษาไทย อาจหายากสักหน่อย เลยจำเป็นต้อง custom กันหน่อย แต่ก็ไม่ได้ทำเองหมดมีต้นแบบจาก https://github.com/AndrewPoyntz/time-ago-pipe หรือใครอยากเอาไปใช้เลยก็ตามนี้ครับ

ก่อนใช้ก็ add pipe เข้าไปใน app.module ให้เรียบร้อย import { TimeAgoThaiPipe } […]