ไบโอแก๊ส การคำนวณหาปริมาณแก๊สที่ผลิตได้ และขนาดบ่อที่เหมาะสมอย่างง่าย

สมมุติเลี้ยงหมู 70 ตัว จะทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพ มี 2 คำถามหลักๆ ที่จะต้องพิจารณาก่อนทำครับ
1.จะได้แก๊สเท่าไร่ พอใช้ไหม ??
2.บ่อแก๊สต้องขนาดเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสม ??


ข้อ 1 ได้แก๊สเท่าไร่

คำนวณจาก   (จำนวนหมูที่เลี้ยง x น้ำหนักเฉลี่ยของหมู (ใช้ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์))/500
***ถ้าสามารถหาน้ำหนักแต่ละตัวมารวมกันได้ ก็จะแม่นยำขึ้น
***(1 หน่วยปศุสัตว์ = 500 kg)

จะได้  (70×60)/500 =  8.4 หน่วยปศุสัตว์
จะผลิตแก๊สชีวภาพได้คร่าวๆ  8.4*0.85 = 7.14 ลบ.ม.

***0.85 มากจากไหน เป็นค่าที่ได้จากการทำวิจัยของ มช. 1 หน่วยปศุสัตว์ จะให้แก๊สที่ 0.85 ลบ.ม.

ถัดไปครับ พอใช้ไหม อันนี้ต้องดูที่ค่าไฟ ลองหาค่าเฉลี่ยทั้งปีดูครับ สมมุติหาได้ 250 หน่วยต่อเดือน (250 กิโลวัติต่อเดือน)
ใช้ 1 วันเฉลี่ยๆ 250/30 = 8.4 กิโลวัติต่อวัน (ค่าไฟประมาณ 975 บาท)

แล้วพอให้ไหม ??  ย้ำ

จากข้างบนสรุปว่า 1 วัน ผลิตแก๊สชีวภาพได้    7.14 ลบ.ม.

ถ้านำแก๊ส 7.14 ไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า จะได้  7.14 ลบ.ม.x 2kw ต่อวัน = 14.28 kw/วัน

สรุป พอใช้ครับ เกินด้วย


ข้อ 2 หลังจากคำนวณว่าคุ้มแน่นอน biogas เพียงพอในการใช้งาน
ถ้าอยากลงทุนสร้างต้องทำบ่อแก็สใหญ่แค่ไหนถึงจะพอ ใหญ่กว่าไม่เป็นไร แต่เปลื้องค่าใช้จ่ายในการสร้าง
เล็กไปแก็สก็จะไม่พอใช้

คำนวณขนาดคร่าวๆ แบบนี้ครับ

(หน่วยปศุสัตว์ x 200 ลิตร x 15 วัน)/1,000
= (8.4 x200x15)/1,000  ลบ.ม.
=25.2 ลบ.ม.

*** 200 ลิตรมาจากไหน ? 200 ลิตรคือปริมาณของเสียที่จะได้จากสัตว์ขนาด 1 หน่วยปศุสัตว์
*** 15 วัน มาจาก จำนวนวันที่ต้องหมักทิ้งไว้ให้จุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วได้ biogas
*** 1000  แปลงจาก ลิตร เป็น ลบ.ม.

การขุดลึกระหว่าง 1-2 เมตร จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ดีที่ประมาณ 1.5 เมตร

แบบอย่างง่ายนะครับ ไปอบรมมาบันทึกไว้เผื่อได้เอาไปทำครับ

ขอบคุณครับ หวังว่าจะมีประโยชน์