angular สร้าง Directive OnlyNumber input text รับเฉพาะเป็นตัวเลข

อยากทำให้ input text รับเฉพาะค่าที่เป็นตัวเลข ทำยังไง

1. สร้าง Directive ขึ้นมาครับ
ng generate directive OnlyNumber  –module=’app.module.shared.ts’

app.module.shared.ts   คือไฟล์ที่จะ add declarations ให้อัติโนมัติ

เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ only-number.directive.ts ขึ้นมา

 

2. เรียกใช้งาน

 

มีปัญหาตอนกด key จากภาษาไทยนิดหน่อย แต่ก็พอรับได้

จบครับ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ