กำหนด HTML Meta Tags ด้วย Angular

***Angular Meta service ใช้ได้ตั้งแต่ Angular 4+ เป็นต้นไป

updateTag ใช้สำหรับ update tag เดิม (ไล่มาจาก HomeComponet || component แรกที่ถูกเรียก)

 

addTags ถ้าอยากเพิ่ม mata เข้าไปใหม่

 

กำหนดไปพร้อมกับ route ได้ เหมาะสำหรับหน้าที่ meta ไม่ได้เปลี่ยนตาม  content

นอกจาก update กับ add แล้ว เรายังสามารถ get meta ได้ด้วย

ตามมาด้วยการลบ tag

 

จบ..ครับ note เล็กๆ เผื่อใครได้เอาไปใช้ประโยชน์ครับ

 

ref:
https://angular.io/api/platform-browser/Meta

https://alligator.io/angular/meta-tags/