node json web token

November 3, 2017 chaichon 0

เมื่อเข้าสู่ยุคของท่านผู้นำ (javascript) และ api base การเก็บ session ก็กลายเป็นปัญหา เพราะถ้า server หลายๆ ตัว ก็จะเป็นปัญหามากมายในการจัดการกับ session เหล่านั้น พระเอกของยุคก็เกิดขึ้น  json web token  ดูตามนี้ได้ครับ https://github.com/auth0/node-jsonwebtoken  มาเริ่มเลยนะครับ 1. Install

2. […]