การกำหนด URL Patterns บน Django

June 17, 2017 chaichon 0

หลังจากติดตั้ง Django บน IIS  ต่อไปก็กำหนด routes ให้กับ django project ของเรา 1 สร้าง views.py สร้าง function hello ดังนี้ 2 ไฟล์ urls.py import function hello เข้าไปใช้งาน  และกำหนด url […]

ตั้งค่า Django บน IIS

June 14, 2017 chaichon 0

ช่วงนี้มี project ต้องใช้ python  (ใช้ TensorFlow สร้าง model เรียกใช้งาน model ผ่าน backend ที่เป็น python  ใช้ web input ข้อมูลสำหรับ train model ใหม่อีก) solution หลายๆ อย่างเลยลงตัวที่ python […]

การใช้งาน Stack ใน Java

June 4, 2017 chaichon 0

Stack เป็นการจัดเก็บข้อมูลในแบบที่เรียกว่า  LIFO : Last-In First Out (เข้าหลัง ออกก่อน) กองซ้อนๆ กันเป็นชั้นๆ การ Push เป็นการใส่ข้อมูลเข้าไป ในส่วนบนสุดของ Stack ภาพจาก : http://www.javamadesoeasy.com/2015/01/stacks.html   การ Pop เป็นการลบ ข้อมูลจาก Stack จากส่วนบนสุด   […]

Android เรียกใช้งาน REST API ด้วย retrofit2.3

June 3, 2017 chaichon 0

  1.สร้าง project 1.1 ไปที่   File => New Project ใส่ชื่อ project และ Company domain เลือก Empty Activity 1.2 ไฟล์ build.gradle (Module: app)  ใส่

[…]